:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีส่งมอบ โครงการ “ชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้” จำนวน 1 หลัง

13 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีส่งมอบ โครงการ “ชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจ ซ่อมสร้างบ้าน 610 หลัง เพื่อผู้ยากไร้” จำนวน 1 หลัง
วันนี้ (13 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น.
นายสมยศ อินบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม พร้อมด้วย พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ เสธ.มทบ.35 นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ สาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นางสาววรรณกร คำมาก นางนุสรา ข่มอาวุธ รองนายก อบต. บ้านด่านนาขาม นายสมศักดิ์ มาใกล้ กำนันตำบลบ้านด่านนาขาม ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านด่านนาขาม สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม อสม. ประชาชน ร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง รายนายคำแก้ว คำโมนะ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร