:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: งพื้นที่สำรวจถนนเพื่อออกแบบประมาณการส่งของบประมาณ

14 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ (14 มีนาคม 2566)
นายสมยศ อินบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม มอบหมายให้นายอุดร มะโนรส เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง นายนุกูล คงสุข ส.อบต.หมู่ที่ 1 นายจรัญ เพ็งถา ส.อบต.หมู่ที่ 2 นายภิรมภ์ คำเหลือง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นายสัก ทะวะดี ส.อบต.หมู่ที่ 8 และนางศรีนวล สุโน ส.อบต.หมู่ที่ 13 ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อออกแบบประมาณการส่งของบประมาณต่อไป และลงพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร