:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารายทาง ณ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เฉย และหมู่ที่ 9 บ้านน้ำไคร้ และลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมเชื่อมถังลูกบอลประปา ณ หมู่ที่ 10 บ้านปางต้นผึ้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ ( 19 พฤษภาคม 2566 )
นายสมยศ อินบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม มอบหมายให้กองช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมระบบไฟฟ้ารายทาง ณ หมู่ที่ 5 บ้านแม่เฉย และหมู่ที่ 9 บ้านน้ำไคร้ และลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมเชื่อมถังลูกบอลประปา ณ หมู่ที่ 10 บ้านปางต้นผึ้ง ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร