:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง ณ ห้วยแม่ริด (วังย่าขัน) หมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2566) 09.00น.
นายสมยศ อินบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม พร้อมนางสาววรรณกร คำมาก นางนุสรา ข่มอาวุธ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม นายอุดร มะโนรส เลขานุการ นายกอบต. นางศรีนวล สุโน ประธานสภา อบต.บ้านด่านนาขาม สมาชิกสภา อบต.บ้านด่านนาขาม นายอนันต์ บุญมากาศ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยได้รับความร่วมมือระหว่างมณฑลทหารบกที่ 35 โดย พ.อ.เทพฤทธิ์ เรือนคำ เสธ.มทบ.35 , ปลัดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ , เจ้าหน้าที่หน่วยวนอุทยานเขาพลึง-บ้านด่าน , นายสมศักดิ์ มาใกล้ กำนันตำบลบ้านด่านนาขาม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านด่านนาขาม จิตอาสา และประชาชนตำบลบ้านด่านนาขาม ณ ห้วยแม่ริด (วังย่าขัน) หมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
#ขอขอบคุณ มณฑลทหารบกที่ 35 ที่สนับสนุนปูน จำนวน 150 ถุง และกำลังพลจิตอาสา

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร