:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: คนไทยกินโซเดียมเกินค่ามาตรฐาน เสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs

30 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

คนไทยกินโซเดียมเกินค่ามาตรฐาน เสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs

????แนะนำให้เมื่อสั่งซื้ออาหารออนไลน์ หากเป็นเครื่องดื่ม แนะนำให้สั่งหวานน้อย อาหาร ให้ ลดหวาน มันเค็ม และอย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย

ท่านสามารถ ติดตามสาระความรู้สุขภาพ เพิ่มเติมได้ที่

????https://multimedia.anamai.moph.go.th/

#กรมอนามัย #สาระสุขภาพ #delivery #โรคติดต่อไม่เรื้อรัง #หวานน้อยสั่งได้ #ลดหวานมันเค็ม

#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร