:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ประกาศ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

6 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ ????
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ประกาศ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร