:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์

20 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรมในรูปออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting หรือเฟซบ๊กเพจ : การท่องเที่ยวชุมชนไปกับคน อพท.และ
DASTA Thailand ระหว่างวันที่  10 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 รายละเอียดตามตามกำหนดที่แนบท้ายนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_350_9_21_884.pdf