:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

1 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

???????? สำนักงานคณะกรรมการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร