หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/ข้อบัญญัติ
แผน/ข้อบัญญัติ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบและภายในสำนักงานองค์การบริการส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม จำนวน ๘๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.54-003 สายบ้านแม่เฉย-บ้านห้วยเกียงพา หมู่ที่ 5 - 10 ตำบลบ้านด่านนาขาม กว้าง 5.50 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโต๊ะและเก้าอี้ไม้) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมารื้นถอนเครื่องปรับอากาศ (ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม)ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู)จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24