หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ (วงบ่อซีเมนต์) จำนวน ๒๐๐ อัน เพื่อใช้งานตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านด่านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 แห่ง และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 แห่ง และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ๘๕๐๐ อุตรดิตถ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]

  (1)