หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
...........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลห้องน้ำอาคารสำนักงาน และห้องน้ำห้องกู้ชีพ อบต.บ้านด่านนาขาม รายละเอียดตามประมาณการที่ อบต.บ้านด่านนาขามกำหนด จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กง๕๕๓ อุตรดิตถ์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้จัดตั้งสถานที่ควบคุมแยกกักหรือกักกัน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านาขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านาขาม รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านาขามกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขามและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน และ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุแบบพิมพ์/คู่มือปฏิบัติ สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27