หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/ข้อบัญญัติ
แผน/ข้อบัญญัติ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 แห่ง และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม จำนวน 3 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2564 ]ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการสนันสนุนการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่น จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มิ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ ขนาดกว้าง ๑๐๐ ซม. x ยาว ๑๕๐ ซม. จำนวน ๙๐ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2564 ]เหมารถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบ้านด่านนาขาม ตามโครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านด่านนาขาม [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยระบบ Fiber Optic ที่มีความเร็วในการสื่อสารข้อมูลไม่น้อยกว่า ๕๐๐/๑๐๐ Mbps ต่อ ๑ วงจร จำนวน ๓ วงจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18