หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 


นายบุญธรรม จินดา
ประธานสภา อบต.
 


นายนงค์ มะตัน
รองประธานสภา อบต.


นายอุดร มะโนรส
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายนุกูล คงสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1


นายปลอด หอมสุ่ม
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1


นายเจริญ แก้วเปี้ย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นายนิพนธ์ ชัยลอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2


นางปริฉัตร ศรีรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4


นายราเชนทร์ มาใกล้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5


นายภิรมย์ คำเหลือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายสุพัตร กาศสกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6


นายนงค์ มะตัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7