หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/ข้อบัญญัติ
แผน/ข้อบัญญัติ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 


นายอุดร มะโนรส
ประธานสภา อบต.
โทร : 0987877040
 


นางศรีนวล สุโน
รองประธานสภา อบต.
โทร : 0895664692


นายสุพจน์ บุญกลัด
เลขานุการสภา อบต.
โทร : 0819729351
 
 


นายนุกูล คงสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 0899595045


นายปลอด หอมสุ่ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 0871996256


นายเจริญ แก้วเปี้ย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 0819530384


นายนิพนธ์ ชัยลอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : -


นางปริฉัตร ศรีรักษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 0843826450


นายราเชนทร์ มาใกล้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 0848152289


นายภิรมย์ คำเหลือง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 082-2251296


นายสุพัตร กาศสกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 087-8426255


นายสังเวียน ใจคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 098-7877040