หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 


นายบุญธรรม จินดา
ประธานสภา อบต.
 


นายอุดร มะโนรส
รองประธานสภา อบต.


นายสุพจน์ บุญกลัด
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายอุดร มะโนรส
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นายโอภาท ผาผึ้ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายบุญธรรม จินดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายบุญธรรม ตุมตอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายเส็ง คำคุ้ม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายบุญมี จันสอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายปัญญา คำเมือง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นางศรีนวล สุโน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายถวิล บุญพูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13