มาร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อให้การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงสุจริตและโปร่งใส พบเห็นการแจกเงิน แจกของ หรือสงสัยว่าการกระทำของบุคคลหรือผู้สมัคร อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือแจ้งเบาะแสการหาเสียงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย

สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
- เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่
- สายด่วน กกต. 1444 กด 2
- แจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
https://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/?epa=SEARCH_BOX

 

ข่าว ณ. วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 09.31 น. โดย คุณ มัณฑิรา จันทร์กรี

ผู้เข้าชม 22 ท่าน