ทอดผ้าป่าขยะ ปี2  
 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ได้กิจกรรมโครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านด่านขาม กิจกรรม การขยะมูลฝอยในครัวเรือนและจัดทอดผ้าป่าขยะ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก #กองทุนสิ่งแวดล้อม สผ. โดยมีนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม นายก อบต.บ้านด่านนาขาม เป็นผู้กล่าวรายงาน นายบุญเติม ก้อนคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 รักษาการแทนกำนันตำบลบ้านด่านนาขาม เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมนี้มีนายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านด่านนาขาม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม และประชาชนตำบลบ้านด่านนาขาม ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รู้จักการคัดแยกขยะ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ ณ วัดห้วยกั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และขอขอบคุณ สวท.อุตรดิตถ์ ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มี.ค. 2562 เวลา 09.06 น. โดย คุณ มัณฑิรา จันทร์กรี

ผู้เข้าชม 22 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย