หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม  ในฐานะเป็นหน่วยงานราชการ  ตระหนัก  และให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล  เพื่อให้สามารถลดใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม  ต่อเนื่อง  สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขามและสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ  จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขามขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2562 เวลา 11.06 น. โดย คุณ มัณฑิรา จันทร์กรี

ผู้เข้าชม 249 ท่าน