หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ ประจำเดือน มิถุนายน 2562  
 

กองสวัสดิการสังคม อบต.บ้านด่านนาขาม  ออกบริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ  ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบ ท้ายนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 10.48 น. โดย คุณ มัณฑิรา จันทร์กรี

ผู้เข้าชม 45 ท่าน