หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 

 
รับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (ศอญ.จอส.904 วปร.) แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยประสานการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณารูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่าย การติดต่อสื่อสารและการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้พร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสมัครจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีคุณสมบัติผู้สมัครดังนี้
1.เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
2.อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
3.เป็นผู้ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม
4.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 1 ฉบับ
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ชั้น 2 เบอร์โทรศัพท์ 055-479956    หรือดาว์นโหลดใบสมัครฯ ได้ที่เว็บไซต์ อบต.บ้านด่านนาขาม www.bdnk.go.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มี.ค. 2563 เวลา 11.06 น. โดย คุณ มัณฑิรา จันทร์กรี

ผู้เข้าชม 9 ท่าน