:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายสมศักดิ์ มาใกล้
กำนันตำบลบ้านด่านนาขาม
086-3945336
นายวีระยุทธ พิทักษ์ปัญญากุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
086-3952797
นายไพ ศรีจันทร์มาก
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
086-6808369
นายวีรวัฒน์ คำมูล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
086-2087759
นายบาน ดวงแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
085-2700487
นายสมหวัง เอี่ยมงิ้วงาม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
088-2540309
นายนงค์ มะตัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
087-2005045
นายสมบูรณ์ อินจันต๊ะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
062-2717887
นายบุญเติม ก้อนคำ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
098-8152518
นายบุญธรรม จินดา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
080-6005842
นายพต สะบันงา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
087-2077061
นายทองคำ ตุมตอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
061-350332
นายประสิทธิ์ อ้นกา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
098-2117662