หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต. [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 13 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศรายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต [ 16 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 0  
 
  (1)     2