หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายสมยศ อินบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 

น้ำตกแม่เฉย  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 มิ.ย. 2556
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 15  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
[ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศ นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ ตุลาคม-มีนาคม [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 84  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 71  
 
รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบหรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริตหรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต. [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)     2