หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายสมยศ อินบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 

น้ำตกแม่เฉย  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 มิ.ย. 2556
 
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 90  
 
แบบภาษีป้าย [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
แบบหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 258  
 
แบบลงทะเเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แบบ รด-01 [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อบบ-ดร02 [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 97  
 
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
แบบลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 82  
 
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 21 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
  (1)