หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/ข้อบัญญัติ
แผน/ข้อบัญญัติ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 

น้ำตกแม่เฉย  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 มิ.ย. 2556
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแสดงเจตจำนฃสุจริตในการบริหารงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการ กลไกการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของ อบต. [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)