หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายสมยศ อินบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 

น้ำตกแม่เฉย  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 18 มิ.ย. 2556
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแสดงเจตจำนฃสุจริตในการบริหารงาน [ 26 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 55  
 
คู่มือแนวทางปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ [ 16 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 70  
 
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
มาตรการ กลไกการให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของ อบต. [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 4 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ [ 16 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)