:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการปรับปรุงระบบประปาท่อเมนจุดบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลึก

วันที่ลงประกาศ: 21 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_54_54_6_527.pdf