:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แแบ บก.06) โครงการติดตั้งเสียงตามสายบ้านนาปู่โท่น หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 13 ก.พ. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_59_53_2_267.pdf

purchases_file_59_53_56_830.pdf