:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แแบ บก.01) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. สายนารินจากนานายสงวน บุญอินเขียว สิ้นสุดนางนางเทิน หมีสา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ลงประกาศ: 13 ก.พ. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_61_2_30_102.pdf

purchases_file_61_2_30_106.pdf