:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: สรุปผลการกำาหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างลำเหมือง คสล. ป่าว่านถึงนาทุ่งสะพาน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันที่ลงประกาศ: 19 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_84_12_39_984.pdf