:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ลงประกาศ: 10 ม.ค. 2565

รายละเอียด: กองกลัง อบต.บ้านด่านนาขาม ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลบ้านด่านนาขาม เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


file

purchases_file_21_16_989155.pdf