:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม //ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 055-479956 โทรสาร 055-479957 อีเมล์ : saraban@bdnk.go.th

ชื่อ: ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

วันที่ลงประกาศ: 10 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)


file

purchases_file_74_0_6_619.pdf