หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/ข้อบัญญัติ
แผน/ข้อบัญญัติ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 
ตำบลบ้านด่านนาขาม ใช้การคมนาคมทางบกในการเดินทางติดต่อกับ พื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 หรือสายเอเชีย เป็นทาง ติดต่อกับอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1105 เป็นเส้นทางติดต่อกับอำเภองิ้วงามและถนนทางหลวงชนบท สายบ้านด่าน – ปางต้นผึ้ง เป็นเส้นทางสำหรับติดต่อภายในตำบลน้ำริด และ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังมีถนนภายในตำบลที่สามารถใช้เป็นทาง ติดต่อภายในตำบลระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ
 
น้ำตก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
น้ำตกแม่เฉย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านม่อนหัวฝาย
น้ำตกห้วยคอม้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ตำบลบ้านด่านนาขาม มีลำคลองหรือลำห้วยไหลผ่าน จำนวน 5 สาย คือ ห้วยแม่เฉย ห้วยน้ำไคร้ คลองริด ห้วยเกียงพา และห้วยกั้ง ซึ่งเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในตำบล บ้านด่านาขาม
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝายและทำนบกั้นน้ำ จำนวน 44 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,207 แห่ง
  บ่อบาดาล จำนวน 28 แห่ง
  สระน้ำ จำนวน 22 แห่ง
  ประปาภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 27 แห่ง
    อบต.บริหารจัดการ 22 แห่ง หมู่บ้าน 5 แห่ง