หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 
ตำบลบ้านด่านนาขาม ใช้การคมนาคมทางบกในการเดินทางติดต่อกับ พื้นที่ใกล้เคียงได้แก่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 หรือสายเอเชีย เป็นทาง ติดต่อกับอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1105 เป็นเส้นทางติดต่อกับอำเภองิ้วงามและถนนทางหลวงชนบท สายบ้านด่าน – ปางต้นผึ้ง เป็นเส้นทางสำหรับติดต่อภายในตำบลน้ำริด และ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังมีถนนภายในตำบลที่สามารถใช้เป็นทาง ติดต่อภายในตำบลระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ
 
น้ำตก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
น้ำตกแม่เฉย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านม่อนหัวฝาย
น้ำตกห้วยคอม้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ตำบลบ้านด่านนาขาม มีลำคลองหรือลำห้วยไหลผ่าน จำนวน 5 สาย คือ ห้วยแม่เฉย ห้วยน้ำไคร้ คลองริด ห้วยเกียงพา และห้วยกั้ง ซึ่งเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรในตำบล บ้านด่านาขาม
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝายและทำนบกั้นน้ำ จำนวน 44 แห่ง
  บ่อน้ำตื้น จำนวน 1,207 แห่ง
  บ่อบาดาล จำนวน 28 แห่ง
  สระน้ำ จำนวน 22 แห่ง
  ประปาภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 27 แห่ง
    อบต.บริหารจัดการ 22 แห่ง หมู่บ้าน 5 แห่ง