หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่านนาขาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายสมยศ อินบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 
ชาวบ้านตำบลบ้านด่านนาขาม มีวิถีชีวิตแบบชนบท ที่น่าอยู่ มีความรัก ความสามัคคีกลมเกลียวกัน รักกันเหมือนพี่เหมือนน้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีศาสนาเป็นศูนย์รวม และคอยยึดเหนี่ยวจิตใจ ชาวบ้านดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
  ตำบลบ้านด่านนาขามมีจำนวนสถานีอนามัยที่ให้บริการประชาชน 2 แห่ง คือ
    - สถานีอนามัยตำบลบ้านด่านนาขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 อยู่ในเขตเทศบาล ให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11
    - สถานีอนามัยบ้านห้วยฮ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บริการครอบคลุม ตั้งแต่ หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10,13
  สถานพยาบาลเอกชน(คลินิก) จำนวน 1 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม มีอัตราร้อยละ 95
 
วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
วัดแม่เฉย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
วัดห้วยกั้งราษฎร์ศรัทธาธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
วัดไฮ่ฮ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
วัดห้วยลึกประชานิมิตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
วัดน้ำไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
วัดปางต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
วัดป่าหว่าน ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ มีประมาณร้อยละ 96.19 ของจำนวนประชากร
จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ มีประมาณร้อยละ 3.76 ของจำนวนประชากร
จำนวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม มีประมาณร้อยละ 0.04 ของจำนวนประชากร
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่เฉย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  โรงเรียนวัดแม่เฉย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
  โรงเรียนประชาชนอุทิศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
  โรงเรียนราษฎร์ดำริ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
  โรงเรียนปางต้นผึ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
  โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์(สาขาหนองน้ำเขียว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
มีหน่วยบริการประชาชนภายในตำบล จำนวน 2 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านด่าน อยู่ในเขต เทศบาล
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านไฮ่ฮ้า อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
  ตำบลบ้านด่านนาขามมีงานประเพณีและกิจกรรมที่สำคัญ ที่สืบทอดกันต่อมา คือ
  งานกีฬาต่อต้านยาเสพติด งานประกวดลางสาด
  งานสลากภัตต์ งานสงกรานต์
  แห่เทียนเข้าพรรษา