หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายภาคภูมิ กัลยาณมิตร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.บ้านด่านนาขาม
 
หัวหน้าส่วนราชการ