หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/ข้อบัญญัติ
แผน/ข้อบัญญัติ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 


นายสุพจน์ บุญกลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
โทร : 0819729351
 
สำนักปลัด
 


นางสาวปริชญา ฝั้นถา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-271-9576


นางสาวพิไลเรขา ฟูแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางดลฤดี คำแดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายไพฑูรย์ ศรีเกาะ
นิติกรปฏิบัติการ


นายทินภัทร สุวดิษฐ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายคมสัน ศรีแก้วดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนางลำดวน มะโนรส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน