หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายสมยศ อินบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 


นายเอกยุทธ สายญาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
 
สำนักปลัด
 


นางสาวปริชญา ฝั้นถา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-271-9576


นางดลฤดี คำแดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวพิไลเรขา ฟูแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายไพฑูรย์ ศรีเกาะ
นิติกรปฏิบัติการ


นายทินภัทร สุวดิษฐ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายคมสัน ศรีแก้วดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนางลำดวน มะโนรส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน