หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 


นายสุพจน์ บุญกลัด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
 
 


นางสาวปริชญา ฝั้นถา
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพิไลเรขา ฟูแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางดลฤดี คำแดง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายไพฑูรย์ ศรีเกาะ
นิติกรปฏิบัติการ


นายทินภัทร สุวดิษฐ์
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายคมสัน ศรีแก้วดี
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางลำดวน มะโนรส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน