หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านด่านนาขาม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายสมยศ อินบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 
 
         
  ขยายเขตประปาหมู่บ้าน
      พัฒนาระบบประปาให้ดื่มได้
      ขุดลอก คู คลอง แหล่งน้ำที่ตื้นเขิน
      ทำการเจาะบ่อบาลดาล
      สร้างที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค
      ขุดสระน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
      สร้างอ่างเก็บน้ำ
      จัดสร้างถังเก็บน้ำฝน
      ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และลำเหมือง
      ก่อสร้างฝายน้ำล้น
      ก่อสร้างเขื่อน และทำนบกั้นน้ำ
      จัดระบบชลประทาน
 
 
         
  จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง
      จัดสร้างถนนลูกรัง และหินคลุก
      จัดสร้างสะพานไม้ และสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
      จัดการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะพร้อมขยายเขตไฟฟ้า
      ปรับปรุงถนนลูกรังและลงหินคลุก
      ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ
      วางท่อระบายน้ำ
 
 
         
  ดำเนินการซ่อมแซม ก่อสร้างธรรมสังเวช และเมรุ
      ดำเนินการซ่อมแซมศาลาการเปรียญ
      สนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
      สนับสนุนและจัดให้มีเครื่องดนตรีไทยประจำหมู่บ้าน
      สนับสนุนและจัดให้มีหนังสื่อพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
      สนับสนุนให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษา
      ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
      ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 
 
         
  จัดซื้อรถ , ถังขยะ และที่กำจัดขยะในชุมชน
      พัฒนา ซ่อมแซม สถานีอนามัยเพื่อดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง
      สนับสนุน ส่งเสริม การกีฬาต้านยาเสพติด
      ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
      สนับสนุนและจัดให้มีสวนสุขภาพชุมชน
      จัดให้มีการอบรมการใช้สารเคมีให้ถูกวิธี
      จัดให้มีการอบรมป้องกันและระงับโรคติดต่อ
      จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสาธารณสุขให้ชุมชนทราบ