หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน/ข้อบัญญัติ
แผน/ข้อบัญญัติ
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
''แหล่งท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ
แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี
ประชาชนมั่งมีตามวิถีพอเพียง''
นายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม
วิสัยทัศน์
''ผลไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือหัตถกรรมพื้นฐาน ตำนานเมืองหน้าด่าน
ศาลเจ้าพ่อเขาพลึง ตราตรึงแหล่งท่องเที่ยว ''
น้ำตกแม่เฉย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติ
คำขวัญประจำตำบล
อบต.บ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
1
2
 
 
 
 
ในตำบลบ้านด่านนาขาม มีการให้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าถึง ทุกหมู่บ้านและมีเพียงบางส่วนของพื้นที่เท่านั้นที่การไฟฟ้าให้บริการยังไม่ทั่วถึง โดยสรุปแล้วการบริการด้านไฟฟ้า หรือแสงสว่างในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านด่านนาขามให้บริการได้ครบทุกหมู่บ้าน
  ประปาหมู่บ้าน จำนวน 27 แห่ง
    อบต.บริหารจัดการ 22 แห่ง หมู่บ้าน 5 แห่ง
 
ตำบลบ้านด่านนาขามมีที่ทำการไปรษณีย์ (เอกชน) จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านด่าน
มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 ตู้ โดยแยกเป็นแต่ละหมู่ดังนี้
  - หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ตู้ - หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ตู้
  - หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ตู้ - หมู่ที่ 9 จำนวน 1 ตู้
  - หมู่ที่ 5 จำนวน 5 ตู้ - หมู่ที่ 10 จำนวน 1 ตู้
  - หมู่ที่ 7 จำนวน 3 ตู้ - หมู่ที่ 11 จำนวน 1 ตู้
  กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 12 กลุ่ม
  กลุ่มเยาวชน จำนวน 12 กลุ่ม
  ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
    - รุ่นที่ 44 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน
    - รุ่นที่ 56 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 108 คน
    - อพปร. จำนวน 154 คน
 
 
  ตำบลบ้านด่านาขามมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่ง คือ น้ำตกแม่เฉย น้ำตกห้วยคอม้า ซึ่งจะมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบต่อไปในอนาคต และนอกจากนี้ยังมีทรัพยากรป่า ที่อุดมสมบูรณ์มาก และยังมีจุดชมวิวที่สวยงาม ซึ่งอยู่บนเขาพลึง เขตติดจ่อกับจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขามมีแผนการปรับปรุงให้เป็นจุดพักผ่อนและขายสินค้าพื้นบ้าน ของตำบลต่อไป และมีเส้นทางสายหลักผ่านใจกลางของพื้นที่ตำบล คือ ทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีตลาดขายส่งและขายปลีกสินค้าทางการเกษตร คือ ตลาดแม่เฉยและตลาดนาปู่โทน ซึ่งอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข 11 สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ